พระดี ของดีที่น่าสะสม

หลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม

25/11/2013
หลวงพ่อฉุย

หลวงพ่อคง วังบางกะพ้อม

หลวงพ่อคง วังบางกะพ้อม
25/11/2013
หลวงพ่อคง

เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง

เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง
24/11/2013
หลวงปู่เอี่ยม

ท่ากระดาน

ท่ากระดาน
20/11/2013
พระท่ากระดาน

มเหศวร

มเหศวร
20/11/2013
พระมเหศวร

พระหูยาน

พระหูยาน
19/11/2013
พระหูยาน

พระร่วงหลังรางปืน

พระร่วงหลังรางปืน
18/11/2013
พระร่วง

พระชินราชใบเสมา

พระชินราชใบเสมา
17/11/2013
พระชินราชใบเสมา

เบญจภาคีชิน

เบญจภาคีชิน
15/11/2013
พระชินราชใบเสมา

ยอดขุนพลนาน้อย พิมพ์กลาง

ยอดขุนพลนาน้อย พิมพ์กลาง
10/11/2013
ขุนพลนาน้อย

ซุ้มกอพิมพ์กลาง

ซุ้มกอพิมพ์กลาง
10/11/2013
ซุ้มกอ